Đang thực hiện
Khai giảng tháng 9 lớp trung cấp 2
Đăng ngày : 16:32 15/09/2015
Các bạn học viên đã kết thúc khóa học trung cấp 1 chưa. Trong tháng 9 này trung tâm SOFL khai giảng lớp trung cấp 2 dành cho các học viên muốn nâng cao trình độ.
Khai giảng lớp Trung cấp 1
Đăng ngày : 16:43 14/09/2015
Trung tâm Nhật ngữ SOFL thông báo lịch khai giảng lớp học trung cấp 1 tại 3 cơ sở Phố Vọng, Thanh Xuân, Cầu Giấy dành cho các học viên đã kết thúc khóa học sơ cấp
Khai giảng lớp tiếng nhật sơ cấp 3
Đăng ngày : 10:31 12/09/2015
Trung tâm tiếng Nhật SOFL khai giảng khóa học sơ cấp 3.  Nội dung chính khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 3 sẽ bám sát theo 30 bài đầu của giáo trình cơ bản
Khai giảng lớp tiếng Nhật sơ cấp 2
Đăng ngày : 10:22 12/09/2015
Trung tâm tiếng Nhật SOFL giới thiệu đến bạn khóa học sơ cấp 2. Nội dung khoá học tiếng Nhật sơ cấp 2 sẽ bám sát 20 bài học đầu tiên của giáo trình trên cùng với giáo trình bổ sung của của trung tâm
Khai giảng lớp học sơ cấp 1
Đăng ngày : 09:52 12/09/2015
Trung tâm tiếng Nhật SOFL giới thiệu tới bạn khóa học sơ cấp 1. Nội dung chính khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 1 sẽ bám sát theo 10 bài đầu của giáo trình cơ bản và của trung tâm

Tắt[X]