Đang thực hiện

[Lịch khai giảng tháng 1-2016] Tiếng Nhật cấp tốc

Thời gian đăng: 11/01/2016 16:05
Khóa học cấp tốc luôn là lựa chọn phù hợp với những bạn có thời gian rảnh muốn tập trung vào tiếng Nhật. Trung tâm tiếng Nhật SOFL tổ chức khai giảng lớp tiếng Nhật cấp tốc cho những bạn có nhu cầu

Tiếng Nhật cấp tốc có sự khác biệt đối với lớp học bình thường. Về mặt thời gian chắc chắn là nhanh hơn vì lịch học kín tuần, buộc bạn phải có kế hoạch học tập chu đáo, tập trung nâng cao trình độ của bản thân một cách tốt nhất. Bạn nên xác định đúng đắn mục tiêu để thúc ép bản thân học. Một phần là vì chương trình khá nặng học liên tục như vậy việc ôn tập cũng cần có kế hoạch.

Sau đây là lịch khai giảng dự kiến khóa học của Nhật ngữ SOFL trong tháng 1 này:

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN BÊN PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.34 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.36 Chiều
14h-17h
21 buổi 11/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.37 Tối
18h30-21h30
21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
21 buổi 15/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 12/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.14 Tối
18h30-21h30
21 buối 11/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 11/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21buổi 13/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 15/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 12/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 15/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN BÊN LÊ ĐỨC THỌ - CẦU GIẤY
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.28 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.23 Chiều
14h-17h
21 buổi 11/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.27 Tối
18h30-21h30
21 buổi 12/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.18 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 15/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
21 bui 18/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.10 Tối
18h30-21h30
21 buổi 17/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 07/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 18/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 15/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 
 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 15/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 18/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 19/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 
 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.10 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 16/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 19/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 17/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN BÊN THANH XUÂN - HÀ ĐÔNG
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.18 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 20/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.19 Chiều
14h-17h
21 buổi 22/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.17 Tối
18h30-21h30
21 buổi 18/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 15/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.17 Chiều
14h-17h
21 buổi 17/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
21 buổi 22/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 17/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 16/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 15/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 17/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 15/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 15/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 
 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 15/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 19/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 18/02/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
 

Ưu đãi đặc biệt:

-Giảm 5%  học phí cho học viên đăng ký trước  04/01 
-Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

 
Tác giả bài viết: Trung tâm tiếng Nhật


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL

Cơ sở Hai Bà Trưng:
Địa chỉ : Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Cơ sở Cầu Giấy:  

Địa chỉ : Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 

Cơ sở Thanh Xuân:

Địa chỉ : Số Số 6 ngõ 250 - Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở Long Biên:

Địa chỉ : Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội

Cơ sở Quận 10:

Địa chỉ : Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM
Cơ sở Quận Bình Thạnh:

Địa chỉ : Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP. HCM
Cơ sở Quận Thủ Đức:

Địa chỉ : Số 134 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức - TP. HCM

Email: nhatngusofl@gmail.com
Hotline
1900 986 845(Hà Nội) - 1900 886 698(TP. Hồ Chí Minh)
Website :http://trungtamtiengnhat.org/

Bạn đang muốn học Tiếng Nhật, vui lòng điền thông tin vào fom đăng ký bên dưới. Bộ phận tuyển sinh sẽ liên hệ lại với bạn . Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website.Chúc các bạn học tập tốt!

Các tin khác