Đang thực hiện

Bộ 3 ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản N5 ai cũng cần đến.

Thời gian đăng: 24/10/2017 10:53
Hôm nay, SOFL xin chia sẻ cho bạn một số thì trong ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình chinh phục tiếng Nhật.
 

Cùng học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản N5.

Trong quá trình học tiếng Nhật chúng ta có thể nhận thấy một điều khác với tiếng Anh là n ít phải học các thì phức tạp .Thay vào đó, chỉ cần học các thì cơ bản và học ngữ pháp tiếng Nhật theo mẫu câu và cách chia động từ về các dạng như bị động, sai khiến, khả năng, quá khứ,.... Điều này không có nghĩa tiếng Nhật không có thì ngôn ngữ mà mỗi ngôn ngữ đều có cách diễn đạt về thời gian riêng. 

1. Ngữ pháp tiếng Nhật về các thì của câu kết thúc bằng danh từ và tính từ đuôi na

• Hiện tại: 
- Khẳng định: N/ Na です。
- Phủ định: N/ Na じゃ(では)ありません。
• Quá khứ:
- Khẳng định: N/ Na でした。
- Phủ định: N/ Na じゃ(では)ありませんでした。
• Ví dụ: