Đang thực hiện

[Lịch khai giảng tháng 10] Tiếng Nhật cấp tốc

Thời gian đăng: 12/10/2015 10:11
Trung tâm tiếng Nhật SOFL với uy tín đào tạo lâu năm đã gây dựng được niềm tin từ quý phụ huynh và học sinh trên cả nước. Một trong những thành công đó là tổ chức được nhiều khóa học đa dạng. Bài viết hôm nay muốn thông bào tới học viên lịch khai giảng tháng 10 khóa học tiếng Nhật cấp tốc.

Đối với những người có thời gian, đặc biệt là toàn tâm toàn ý tập trung vào học tiếng Nhật thật nhanh và hiệu quả thì lớp học tiếng Nhật cấp tốc là một sự lựa chọn hoàn hảo. 

Đối tượng có thể là những học viên có nhu cầu đi du học càng nhanh càng tốt, hay những sinh viên ra trường có thời gian và muốn bổ sung kiến thức để xin việc, hay những bạn muốn học cao bên Nhật... Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu đó.

Với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm đào tạo nhiều năm, đầy nhiệt huyết, Nhật ngữ SOFL luôn đảm bảo tốt cho bạn về kiến thức cũng như những phương pháp học tiếng Nhật đúng đắn. Lớp học cấp tốc có đặc điểm là học liên tục cả tuần từ thứ 2 tới thứ 6. Dù vậy vẫn đảm bảo được lượng kiến thức cho bạn.

Nội dung khóa học các bạn có thể theo dõi tại bài viết Tiếng Nhật cấp tốc của SOFL. Sau đây sẽ là lịch khai giảng lớp cấp tốc.

Lịch khai giảng dự kiến tại cơ sở Phố Vọng
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.30 Sáng 8h30-11h30  22 buổi 19/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.19 Chiều
14h-17h
22 buổi 23/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.29 Tối
18h30-21h30
22 buổi 24/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

II.             Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 


 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.10 Sáng
8h30 -11h30
 22 buổi 24/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
22 buổi 26/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
22 buổi 28/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 

III.          Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO


 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 23/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 24/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.14 Tối
18h30-21h30
22 buối 26/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
 
 
IV.          Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 12/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 13/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 08/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000

V.          Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 13/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 14/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 09/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 
 

Lịch khai giảng dự kiến tại cơ sở Cầu Giấy
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.26 Sáng 8h30-11h30  22 buổi 19/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.23 Chiều
14h-17h
22 buổi 22/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.25 Tối
18h30-21h30
22 buổi 27/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

II.             Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 


 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.11 Sáng
8h30 -11h30
 22 buổi 16/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.2 Chiều
14h-17h
22 bui 26/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.3 Tối
18h30-21h30
22 buổi 15/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 

III.          Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO


 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 15/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 26/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 23/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000

 
IV.          Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 26/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 29/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 19/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 

V.          Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.1 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 19/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.2 Chiều
14h-17h
22 buổi 26/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.3 Tối
18h30-21h30
22 buổi 23/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 
 

Lịch khai giảng dự kiến tại cơ sở Thanh Xuân
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.13 Sáng 8h30-11h30  22 buổi 16/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.14 Chiều
14h-17h
22 buổi 19/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.15 Tối
18h30-21h30
22 buổi 22/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

II.             Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 


 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 22 buổi 19/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.17 Chiều
14h-17h
22 buổi 26/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
22 buổi 16/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 

III.          Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO


 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 21/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 26/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 23/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000

 
IV.          Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 23/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 26/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 19/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 

V.          Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 26/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 28/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 19/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 
 


Ưu đãi đặc biệt:
-Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký sớm nhất
-Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

 
Tác giả bài viết: Trung tâm tiếng Nhật


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL

Cơ sở Hai Bà Trưng:
Địa chỉ : Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Cơ sở Cầu Giấy:  

Địa chỉ : Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 

Cơ sở Thanh Xuân:

Địa chỉ : Số Số 6 ngõ 250 - Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở Long Biên:

Địa chỉ : Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội

Cơ sở Quận 10:

Địa chỉ : Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM
Cơ sở Quận Bình Thạnh:

Địa chỉ : Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP. HCM
Cơ sở Quận Thủ Đức:

Địa chỉ : Số 134 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức - TP. HCM

Email: nhatngusofl@gmail.com
Hotline
1900 986 845(Hà Nội) - 1900 886 698(TP. Hồ Chí Minh)
Website :http://trungtamtiengnhat.org/

Bạn đang muốn học Tiếng Nhật, vui lòng điền thông tin vào fom đăng ký bên dưới. Bộ phận tuyển sinh sẽ liên hệ lại với bạn . Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website.Chúc các bạn học tập tốt!

Các tin khác