Đang thực hiện

Danh sách Kanji được ghép từ 3 chữ Hán tự giống nhau

Thời gian đăng: 28/11/2019 15:45

Kanji là một phần quan trọng nhưng cũng gây ra không ít khó khăn đối với người học tiếng Nhật. Danh sách Kanji được ghép từ 3 Hán tự giống nhau sau đây sẽ giúp bạn cảm thấy việc học nội dung này trở nên thú vị và dễ dàng hơn.

>>> Download bảng chữ Kanji theo bộ full

Kanji

Âm Hán

Được ghép từ 

Chữ Hán

Âm Hán

Ý nghĩa

CHÚNG

人 

NHÂN

người

CHÂU

ĐAO

cây đao

劦 

HIỆP

LỰC

sức

厵 

NGUYÊN

原 

NGUYÊN

cánh đồng

厽 

LŨY

厶 

KHƯ

bộ khư

叒 

NHƯỢC

HỰU

lại, lần nữa

品 

PHẨM

口 

KHẨU

miệng

TRIẾT

吉 

CÁT

tốt lành

NGHIÊU

THỔ

đất

姦 

GIAN

NỮ

phụ nữ

CHUYỂN

TỬ

con

惢 

NHỊ

心 

TÂM

lòng, con tim

掱 

THỦ, VÁT

手 

THỦ 

tay

TINH

日 

NHẬT

mặt trời, ngày

森 

SÂM

木 

MỘC 

cây, gỗ

歮 

SÁP

止 

CHỈ 

dừng, đình chỉ

毳 

THUẾ, THÚY

MAO

lông, tóc

淼 

MIỂU

水 

THỦY

nước

灥 

TUYỀN, TẦM

TUYỀN

suối

焱 

DIỄM

火 

HỎA 

lửa

犇 

BÔN

NGƯU

bò, trâu

猋 

TIÊU

KHUYỂN

chó

LŨY, LÔI

田 

ĐIỀN 

ruộng